Planeternas atmosfärer

Sammansättning av jordens (med och utan liv) och grannplaneternas atmosfärer.  

Parameter Mars Venus Jorden
utan liv
Jorden
med liv
Koldioxid % 95 96,5 98 0,0355
Kväve % 2,7 3,5 1,9 78
Syre % 0,13 <0,01 <0,01 21
Temperatur °C -53 90 ca. 300 15

Tabell efter Lovelock (1988)

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.