Atmosfären och livet på jorden

Om vi skulle kunna åka tillbaka i tiden några miljarder år skulle vi inte tycka att jorden var ett speciellt trevligt ställe att bo på! Från början (ca 4,5 miljarder år sedan) var jorden omgiven av ett för oss giftigt gashölje utan syre. Men med tiden uppstod de första cellerna och när sedan fotosyntesen uppstod kunde de gröna växterna börja ta av all koldioxid som då låg runt jorden. Växterna släppte ut syrgas som en restprodukt, något som sedan djuren kunde använda!

Utan liv skulle atmosfärens sammansättning likna den på våra grannplaneter Mars och Venus, dvs. bestå till största delen av koldioxid. När fotosyntesen utvecklades, innebar det en katastrof för många organismer som var anpassade till syrefria förhållanden. Produktionen av syrgas och användningen av koldioxid som organiskt byggmaterial har lett till att syrgashalten i atmosfären steg och koldioxidhalten minskade.

Med ökande syrgashalt i atmosfären kunde det byggas upp en skyddande ozonskikt i stratosfären. Ozonet absorberar (tar upp) större delen av solens skadliga ultravioletta ljus. Detta var en förutsättning för att livet kunde ta sig upp ur vattnet och kolonisera landytorna. En balans mellan syrgas och koldioxid uppstod, en balans som vi idag stört genom ökande koldioxidutsläpp (se växthuseffekten).

Koldioxiden finns idag på helt andra ställen än den gjorde för några miljarder år sedan.
Vart har då all koldioxid tagit vägen?

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.