Meteorologi

Meteorologi är vetenskapen om atmosfären. En viktig del är väderprognoser och därför har processer som påverkar luftens temperatur och fuktighet stor betydelse.

Avdunstning ifrån vatten, mark och vegetation är källan för vattnet i atmosfären. Transporten av luftpaket följer gradienter i temperatur och tryck.

linkstreck.gif (924 bytes)
SMHI
www.smhi.se/sgmain/

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.