Nettostrålningen

Nettostrålningen vi markytan, dvs. den energimängd som faktiskt är tillgänglig vid markytan, är differensen mellan inkommande och utgående strålning.

På vägen till jordytan absorberas, reflekteras och sprids strålningen av moln, gaser och partiklar i atmosfären. En del av den kortvågiga solstrålningen som når genom atmosfären reflekteras av jordytan (en mörk yta reflekterar mindre än en ljus). Jordytans reflektionsförmåga kallas för albedo. 

En del av den i atmosfären absorberade kortvågstrålningen reemitteras som långvågig strålning till jordytan. Dessutom utgår långvågig strålning ifrån jordytan till atmosfären som också kan reflekteras eller absorberas.

När balansen för alla dessa strålningsenergiflöden ställs upp så är den oftast positiv under dagen och kan då uppgå till 500-600 Wm-2 en solig sommardag, men blir vanligen nära noll eller negativ under natten.

Strålningsenergin är vanligtvis den viktigaste delen i markytans totala energibalans.

Tillbaka


Copyright © 1999-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.