Ozon och ozonskikt

Ozon är en form av syre men med 3 istället för 2 syreatomer i sin molekyl (O3). Ozon bildas ur vanlig syrgas genom energitillförsel, t ex genom absorption av den ultravioletta strålning som uppkommer vid elektriska urladdningar. Ozon, som är en giftig, skarpluktande och blåaktig gas, absorberar självt ultraviolett strålning (se även växthuseffekten)

Ozonskikt kallas det skikt av ozon som finns i den övre delen av atmosfären. Det hindrar ultraviolett strålning från solen att nå jordytan. Det utgör därför ett viktigt skydd för de biologiska systemen mot solens starka ultravioletta strålning.  Ultraviolett strålning kan leda till hudcancer till exempel. Det är viktigt att du skiljer mellan det marknära ozonet som är en farlig luftförorening och det viktiga ozonskiktet i stratosfären!

linkstreck.gif (924 bytes)

 

Allmän information om Ozon, SMHI
www.smhi.se/kund_t/ozon/main.htm

Läs mera om ozonskiktet.
www.epa.gov/docs/ozone/index.html

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.