Svar - förändring av syrgastrycket i atmosfären

Om CO2-koncentrationen i atmosfären fördubblas i framtiden, så minskar syrgaskoncentrationen ungefär lika mycket. Luften kommer att bli lite 'tunnare' (som den är några meter upp i atmosfären) men, eftersom det finns så mycket syrgas i atmosfären, så kommer detta inte märkas.

Om partialtrycket av CO2 ökar med 350 ppm (en fördubbling av nuvarande tryck) och partialtrycket av O2 minskar med lika mycket så motsvarar detta en minskning med 100*350/209460=0.17%. Alltså luftens volymandel av syrgas skulle minska ifrån 20,946 till 20,911%. Detta kommer inte att märkas.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.