Syre

Syre (oxygen; O) grundämne som tillhör grupp 6b i periodiska systemet. Syre upptäcktes av Carl Wilhelm Scheele och Joseph Priestley oberoende av varandra (omkr 1772 resp 1774). I teknisk skala framställs numera syre till allra största delen genom destillation av flytande luft: luftens kväve kokar bort vid lägre temperatur än syre, som blir kvar i form av en blå vätska. Mycket ren syrgas kan fås genom elektrolys av vatten.
Näst efter fluor är syre det grundämne som har störst benägenhet att ta till sig elektroner. Syre förekommer därför till allra största delen i bunden form, som t ex silikat, karbonat, metalloxider och som vatten.

Jordskorpan består av på detta sätt bundet syre, till ca 50 %. Den syrgas som nuförtiden (ca 21 %) ingår i jordens atmosfär har uppkommit genom växternas fotosyntes.
Den fria molekylen syrgas består av två syreatomer (O2). En annan form av grundämnet innehåller tre atomer i sin molekyl, ozon (O3).

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.