Historien om syrgas

Hur kunde det bildas överskott av syrgas i atmosfären? Visserligen är syrgas en produkt av fotosyntesen - men det finns ju respirationen som förbrukar syre.

Figuren nedan visar hur syrgastrycket i atmosfären har förändrats sedan jorden bildades för ca. 4.5 miljarder år sedan. Pilarna visar viktiga händelser i jordens utveckling. 

syre.gif (8826 bytes)

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.