Överskott av syrgas?

I fotosyntesen bildas det syrgas och socker av vatten och koldioxid. När vi andas (respirerar) förbrukar vi syrgas och socker och vatten och koldioxid bildas. Att det kunde bli ett nettoöverskott av syrgas i atmosfären under jordens utveckling innebär att dessa två processer (fotosyntes och respiration) ej har gått alltid med samma hastighet.

 

                     fotosyntes >

CO2 + H2O <=> O2 + kolhydrater

                   < respiration

När kolhydrater 'skyddas' ifrån nedbrytning (att användas till respiration), så går reaktionen åt höger, dvs. fotosynteshastigheten är större än respirationshastigheten. Det är precis vad som har skett. Kolföreningar har 'gömts' undan i sediment, dvs. organiskt material har hamnat på ställen där det inte fanns tillräckligt med syrgas för organismernas andning. Det är detta material som så småningom fossiliserades, dvs. ombildades till torv, kol, olja och gas. När vi eldar upp dessa fossila bränslen så driver vi processen i formeln ovan åt vänster, dvs. syre- och kolföreningar omvandlas till koldioxid och vatten. En ökning av CO2-koncentrationen i atmosfären kan leda till växthuseffekten.

Fundera:
Varför pratas det inte lika mycket om en framtida minskning av syrgaskoncentrationen i atmosfären pga. eldning av fossila bränslen?

Svar

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.