Vad kan hända?
  • Med högre koldioxidhalt i atmosfären minskar värmeutstrålningen från jorden.
  • Det finns också risk för omfattande och storskaliga förändringar av klimatet.
  • Vissa områden kan drabbas av torka, andra kan få ökad nederbörd.
  • Norden kan få kallare klimat på grund av att till exempel golfströmmen förändras.
  • All förbränning av icke-förnyelsebara bränslen ger ett nettotillskott av koldioxid till atmosfären.
  • Därför är fördelningen mellan olika energislag av största betydelse för hur stort tillskottet blir.

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.