Vad måste göras?

I-världen måste minska sina utsläpp av enbart koldioxid med minst 50-60 procent inom de närmaste 50 åren för att undvika storskaliga, skadliga klimatförändringar. För att människan och naturen skall kunna anpassa sig till ett varmare globalt klimat bör temperaturstegringen begränsas till högst 0,1 grader per decennium och totalt högst 2 grader över förindustriell nivå. Nuvarande utveckling pekar mot en global temperaturhöjning på ca 0,3 grader per decennium och att gränsen för total temperaturhöjning nås ungefär 2030. Lågriskgränsen som innebär en total temperaturhöjning med högst 1 grader över förindustriell nivå har redan passerats.

Världsdel Utsläpp (ton/person)
USA 21.1
Övriga OECD (i-länder) 7.0
EG och EFTA 8.5
Östeuropa 16.8
Kina 1.6
Asien 1.1
Övriga u-länder 1.0
Sverige 7.3

Tabell 10.4. Utsläpp av koldioxid i ton per person i olika delar av världen.

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.