Växthusgaser

Koldioxid beräknas globalt svara för 63 procent av växthuseffekten, på 100 års sikt, men också andra gaser som släpps ut som luftföroreningar bidrar. Metan bidrar med 15 procent. Metan bildas bland annat när biologiskt material bryts ned i naturen. Det mesta av den metan som tillförs atmosfären kommer från sådana naturliga källor. Klorfluorkarboner (CFC, även kallade freoner), som används bland annat i kylanläggningar, beräknas bidra med 14 procent och lustgas med 4 procent (övrigt 4 procent). De senare släpps ut i mycket mindre mängder än koldioxid, men deras växthuseffekt är betydligt större. Ett ton lustgas har exempelvis samma effekt som 270 ton koldioxid, och ett ton av en av de värsta CFC-gaserna (CFC 12) motsvarar 7 100 ton koldioxid.

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.