bakom.gif (1533 bytes)
Roger Pettersson
Docent i ekologi och miljövård, IT-pedagog
Projektledare, manus mm.
Thomas Kätterer
Docent i växtnäringslära
Manus mm
Johan von Feilitzen Multimediaproducent
Camilla Bjelkås Grafisk form, vissa illustrationer

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.