Klicka på Jorden för att upptäcka de olika delarna.

Jordens vanligaste grundämnen är syre, kväve, neon, magnesium, kisel, järn och svavel, tillsammans motsvarande ca 72 % av det totala antalet atomer. Väte och helium svarar för mindre än 1 %. Jordens kemiska sammansättning  från kärnan till skalet. Jordkärnan består mest av  järn (90 %) och  nickel (6-9 %).

Jordskorpan består av ffa. syre (47 %), kisel (28%). Dessutom finns det aluminium, järn, kalcium, natrium, kalium (, magnesium, titan, väte, fosfor och mangan. Dessa tolv grundämnen svarar tillsammans för 99,6 viktprocent av jordskorpan, övriga för 0,4 %.