Vad är en växt?

växt subst. ~en ~er
ORDLED: växt-en

1 typ av organism som saknar (nämnvärd) förmåga att förflytta sig men däremot normalt har förmåga att direkt tillgodogöra sig vissa oorganiska ämnen; vanl. försedd med rotsystem, stjälk el. stam, blad samt blomma e.d.; i bot. sammanhang äv. allmännare

(Nationalencyklopedin)

 

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.