Biogeokemiska cyklar

Naturens byggstenar cirkulerar i biosfären - från ekosystemen till omgivningen och tillbaka. Cyklarna där gasformer av element är involverade (t.ex. kol, väte, syre, kväve) går i regel fortare än dem där fasta former dominerar (kisel, järn, aluminium, fosfor). 

Studera några av dessa kretslopp och flöden

Energins flöde   KoletsSyretsKvävetsVattnetsBergarternas- kretslopp

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.