Biom

Ett biom brukar man kalla flera ekosystem som inom ett geografiskt område har samma klimatiska förhållanden. Jordens yta indelas delas på detta sätt upp i stora vegetationszoner t.ex. Öken, Tundra, Savann, Tempererade gräsmarker, Tropisk regnskog, Barrskog m fl.

linkstreck.gif (924 bytes)

Läs mera om biomen. http://www.runet.edu/~swoodwar/CLASSES/GEOG235/biomes/intro.html 

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.