De fyra sfärerna

fyra_s1.gif (6941 bytes)

Liv finns främst i biosfären, den tunna kontaktzonen mellan litosfär, hydrosfär och atmosfär. Det är livet som aktivt stuvar om energi och materia mellan sfärerna.

Alla dessa sfärer påverkar varandra och har utvecklats tillsammans sedan jordens begynnelse för ca. 5 miljarder år sedan. Utan liv skulle atmosfärens sammansättning likna den på våra grannplaneter Mars och Venus, dvs. bestå till största delen av koldioxid. När fotosyntesen utvecklades, innebar det en katastrof för många organismer som var anpassade till syrefria förhållanden. Produktionen av syrgas och användningen av koldioxid som organiskt byggmaterial har lett till att syrgashalten i atmosfären steg och koldioxidhalten minskade. Med ökande syrgashalt i atmosfären kunde det byggas upp en skyddande ozonskikt i stratosfären vilket var en förutsättning för att livet kunde ta sig upp ur vattnet och kolonisera landytorna. Koldioxiden finns idag på helt andra ställen än för några miljarder år sedan.

Livet i biosfären påverkar alltså aktivt de globala kretsloppen av materia, vatten och energi. 

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.