Svar: Byggstenar djur

I princip är det samma element som bygger upp djur och växter. Elementens procentuella andel av biomassan skiljer sig dock. Till exempel har däggdjurens muskler en hög andel protein. Eftersom proteiner är byggda av aminosyror som i sin tur har aminogrupper (NH2), så är kväveandelen i däggdjuren väldigt hög.

Vilka kemiska föreningar består organismer av?

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.