Detritusnäringskedjan, eller nedbrytarnäringskedjan

De organismer som livnär sig av dött organiskt material ingår i detritusnäringskedjan. Dit hör asätare men även de som livnär sig på dött växtmaterial och växternas och djurens utsöndringar. 

Vilka är de - nedbrytarna i marken?

Hur fort går det att bryta ner organiskt material: Nedbrytningskinetik

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.