Djurliv i öknen?

Öknen som livsmiljö karakteriseras av långvariga perioder av torka, tidvis höga dagstemperaturer och, som en följd av frånvaron av moln, stora temperaturskillnader mellan dag och natt. De djur som lever i öknen uppvisar också många olika anpassningar till dessa extrema förhållanden.

De mindre djuren, som insekter, skorpioner, kräldjur och små däggdjur, tillbringar vanligen dygnets hetaste timmar gömda i håligheter nere i marken och är aktiva framför allt i skymning och gryning eller under natten.

Större djur, som kameler, vissa antiloper och gaseller samt strutsen, kan inte undfly hettan genom att gräva ned sig. Dock kan de under dagen hålla kroppstemperaturen nere genom att avge vattenånga med utandningsluften, men de kan också tillfälligt uthärda flera graders förhöjning av kroppstemperaturen. Några av de arter flyghöns som lever i Afrika kan transportera vatten i sina bröstfjädrar, och hanen flyger inte sällan miltals för att hämta vatten åt ungarna.

Många ökendjur kan överleva utan att någonsin dricka vatten. Ökenspringråttor t ex klarar detta genom att dels tillgodogöra sig det vatten som bildas vid oxidationen av födan, dels genom att ha extremt vattenfattig avföring.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.