ekologi.gif (953 bytes)

Ordet ekologi kommer från två grekiska ord; oikos ”hus” och logos ”lära”. Vad ekologi som vetenskap handlar om brukar beskrivas som studiet av relationerna mellan olika levande organismer och mellan dessa och den fysiska omvärld de lever i.

Studierna bedrivs i avsikt att försöka förklara hur dessa relationer uppstår. Objekt för studierna kan vara enskilda individer och deras anpassning till miljön där de lever, populationer, livssamhällen, hela ekosystem, biom  eller hela biosfären. Man studerar också de näringsvävar som bildas i ekosystemet. I andra fall studerar man de globala kretsloppen av materia, vatten och energi och hur ekosystemen påverkar biosfären

linkstreck.gif (924 bytes)

Havets ekologi:
www.vattenkikaren.gu.se/

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.