Enbart producenter

hostskog.jpg (22689 bytes)

Om det enbart skulle finnas producenter skulle naturens kretslopp snart stanna upp. All tillgänglig näring skulle bli låst i organiska föreningar som inte kan brytas ner, koldioxiden i atmosfären och i haven skulle minska, jorden skulle bli kallare etc.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.