Jordens energibalans

I animeringen nedan kan du studera vad som händer med solens energi när den når jorden. (Klicka på startknappen).

Studera också hur mycket av den energi som binds genom fotosyntesen blir mat.

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.