Energiinnehåll i organiskt material

Du vet säkert att fett är energirik. Fett är faktiskt det energitätaste materialet i naturen. Energiinnehållet i organiskt material varierar mellen 17 kJ/g i ved och 38 kJ/g i fett. Kött innehåller 21 - 25 och blad och växtskott 21- 23 kJ/g.

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.