Energipyramider

I olika ekosystem tas olika mycket av primärproduktionen till vara. Nedan visas två typexempel på ekosystem med effektiv respektive mindre effektiv energipyramid. Kan du tänka dig vilka ekosystem som kan passa in på de båda typerna?

Studera i ett exempel hur energin tas om hand i ett ekosystem

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.