Den globala kolcykeln [Pg] (miljarder ton C)

Kol kan användas som ett ekvivalent till energin som flöder genom biosfären eftersom solenergin omvandlas genom fotosyntesen till kemisk bunden energi som lagras i form av kolrika föreningar. Förståelsen av kolets kretslopp är därför en förutsättning för att förstå kretsloppen av andra ämnen i biosfären.

Undersök flödena genom att föra muspilen över bilden!

Svarta siffror i rutorna: Så mycket C finns det i atmosfären, marken (ner till ca. 1 m djup), havet, jordskorpan och som fossila bränslen (kol, gas, olja).

Påverkan av flöden genom mänsklig aktivitet som leder till en nettoökningen av C i atmosfären 3.2 Pg C år-1 (miljarder ton C per år).

Var hamnar det extratillskott av koldioxid som hamnar i atmosfären p.g.a. mänsklig aktivitet?

Räkneövning: Hur mycket av solens energi änvänds för att fixera kol genom fotosyntesen?

Räkneövning: Kolflöden i fyra agroekosystem i Uppland.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.