Global kolbudget

Antropogen (mänsklig) aktivitet är en källa för atmosfärisk koldioxid. Men det är mindre än hälften av denna extratillskott som stannar i atmosfären.

Källor för CO2
Emissioner pga. förbränning av fossila bränsle och cementproduktion  5.5±0.5
Nettoemissioner pga. förändring i landanvädning i tropiska områden 1.6±1.0
Sänkor för CO2
Ackumulering i atmosfären 3.2±0.2
Upptag i havet 2.0±0.8
Högd produktivitet av skogar på nordliga breddgrader 0.5±0.5
CO2-gödslingseffekt 1.0±0.5
Gödslingseffekt pga. kvävedeposition 0.6±0.3

 

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.