Livssamhälle

Med samhälle betecknas ett antal populationer som ofta förekommer tillsammans i naturen under likartade miljöförhållanden. Man brukar namnge dessa biotoper med t.ex. blåbärsgranskog, torräng, hällkar etc. I många fall är arterna beroende av varandra.

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.