Öken

Område med så torrt och (ofta) varmt klimat att växter, djur och människor endast med svårighet kan överleva där. 

I dagligt tal menar man oftast med öken de torra, varma områden som bildar två bälten runt jorden i höjd med vändkretsarna. Detta regelbundna mönster bryts endast i det inre av Asien och i västra Nordamerika, där öknarna ligger avsevärt norr om norra vändkretsen. Högtrycksområdena kring vändkretsarna medför att luften sjunker, uppvärms och suger åt sig fuktighet i stället för att utfälla den. Nederbörden blir därför mycket liten. Öknarna är mest utpräglade på kontinenternas västsidor. Detta fenomen beror på den allmänna cirkulationen i oceanerna. Kalla havsströmmar eller uppvällande kallt bottenvatten utanför kontinenternas västkuster gör att de fuktiga havsvindarna avkyls och fäller sin fuktighet ute till havs och lämnar landområdena innanför utan nederbörd. En annan faktor som medverkar till att bestämma öknarnas utbredning är topografin. Höga randberg tvingar vindarna att stiga och släppa sin fuktighet, och områdena i regnskugga på andra sidan bergen kan få ökenkaraktär. De centralasiatiska öknarna som ligger långt från havet nås bara av varma, uttorkade vindar.

Djurliv i öknen
Öknen som livsmiljö karakteriseras av långvariga perioder av torka, tidvis höga dagstemperaturer och, som en följd av frånvaron av moln, stora temperaturskillnader mellan dag och natt. De djur som lever i öknen uppvisar också många olika anpassningar till dessa extrema förhållanden.
Mer om öknens djurliv

Ökentyper

De största öknarna

Ökenspridning och uppodling

 

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.