Populationsekologi

En population består av alla individer av en viss organismart inom ett visst, givet område, medan ett livssamhälle är en samling av organismpopulationer inom ett visst område eller i en viss biotop (naturtyp).

AN00018A.gif (2280 bytes)Populationsekologer försöker bl.a. besvara hur den studerade populationen är sammansatt med avseende på  kön och ålder hos de ingående individerna, hur dessa individer är fördelade i miljön, hur populationens sammansättning och storlek förändras med tiden samt vilka mekanismer som styr dessa förändringar. Skillnader i olika individers reproduktiva framgång och den genetiska bakgrunden till dessa är ofta särskilt intressanta frågor.

linkstreck.gif (924 bytes)

Hur fort växer populationer: www.gypsymoth.ento.vt.edu/~sharov/PopEcol/lec5/explog.html

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.