Produktionsförmåga i ekosystemen

De mest produktiva ekosystem är:

  • kustnära havsområden vid flodmynningar 
  • tropisk regnskog
  • jordbruksmark

Produktionen i dessa ekosystem kan vara så stor som 4 kg biomassa m-2 år-1. Fast ungefär 30% av landekosystemen producerar mindre än 100 g m-2 år-1 (öken, kalfjäll, glaciärer), så produceras det i genomsnitt ändå ungefär tre gånger mera på land än i haven. Orsaken till den låga produktionen i havet är bristen på näringsämnen (N, P, K etc.). De öppna oceanerna producerar i genomsnitt bara ungefär 100 g m-2 år-1

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.