Respiration

eller andning i daglig tal. En enerigirik organsik förening bryts ner. Energin som frigörs används för att upprätthålla organsimers livsprocesser.

Socker + syre -> koldioxid + vatten

Respirationen består av en rad redoxprocesser och det inte alltid som syre används som oxidationsmedel. Det finns organismer som använder sulfat, järn, mangan eller nitrat som elektronacceptor istället för syre när det är ont om syre.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.