Jordens största ökenområden 


Afrika.
Störst av jordens öknar är Sahara med en yta av nästan 9 milj km2. Endast 1/5 av ytan täcks av sand, resten av grus- och klippöken. Kalahari i och kring Botswana i södra Afrika består av ca 0,6 milj km
2 öken samt kringliggande grässtäpper. De inre delarna uppfylls av dynfält med röd sand. I väster når Kalahari fram till kustöknen i Namibia.

Asien.
Arabiska öknen täcker större delen av arabiska halvön eller ca 2,5 milj km
2. Omkring 1/3 av ytan täcks av sand. Turkestan kring Aralsjön är nästan 2 milj km2 och omges av ofruktbara stäpper, utsatta för torka och jorderosion. Thar, som ligger i västra Indien och Pakistan, kallas också Indiska öknen. Den är 0,6 milj km2 och var i förhistorisk tid mycket bördig och tättbefolkad. Takla Makan i Centralasien är 0,5 milj km2. Det torra berglandet övergår mot öster i Gobi, som är en hög och karg grässtäpp. Iranska öknen på 0,4 milj km2 ligger mellan Turkestan och Thar. Den har jordens högsta sanddyner (mer än 200 m höga).

Australien.
Australiska öknen upptar nästan 50 % av kontinentens yta eller 3,3 milj km
2. Den har en för öknar ovanligt stor nederbörd med 125 mm/år i de torraste delarna.

Nordamerika.
Nordamerikanska öknen täcker ca 1,3 milj km
2 i nordvästra Mexiko och sydvästra USA. Den består av ett antal öknar som sammanbinds av mellanliggande halvöknar och stäpper.

Sydamerika.
Patagoniska öknen i Argentina, med en utbredning av ca 0,7 milj km
2, befinner sig i regnskuggan av Anderna. Atacamaöknen längs Chiles och Perus kust, vars yta är endast 0,3 milj km2, är den torraste av jordens öknar med mindre än 12 mm nederbörd om året.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.