Vattnets kretslopp

Nedan kan du se ett av de viktigaste kretsloppen på jorden, vattnets kretslopp. Vattnet är som du kan se nedan i ständig rörelse, och denna transport drivs av solen. Solen värmer hav och mark och får därmed vattnet att avdunsta. När vattenångan stiger upp och  kyls ner bildar den moln. När molnen till slut blir är mättade med vatten faller regn ut. På detta sätt avsaltas också det salta havsvattnet.

En del av vattnet rinner av som ytvatten, samlas i sjöar för att så småningom nå havet igen. En del av nederbörden tränger ner i marken (infiltreras),  tas upp av växtligheten, och avgår (transpireras) till slut genom växternas klyvöppningar upp i atmosfären igen. Det vatten som inte avdunstas från marken (evaporation) eller transpireras från växterna rinner djupare ner  genom marken och bildar till slut grundvatten.

Visste du att ca 70% av jordens yta är täckt av vatten! 

Ända är det många som tror att kampen om vatten blir nästa stora kris på jorden, hur kan det hänga ihop? Problemet är att många utvecklingsländer ligger i torra områden där vatten är en bristvara. Detta beror dels på naturliga orsaker (det regnar helt enkelt för lite) men också på att människan p g a. misshushållning och överbefolkning tar ut för mycket vatten och odlar i områden som egentligen inte skulle odlas.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.