n:ta ordningens kinetik

Antagandet att nedbrytningshastigheten kY är proportionell med mängden som finns i varje ögonblick innebär att det alltid bryts ner en viss andel (procent) av det som finns - oberoende av hur mycket som finns. Man brukar säga: Processen sker enligt första ordningens kinetik. Detta innebär att det alltid finns tillräckligt med organismer som kan ta hand om denna mängd. Organismantalet antas alltså inte vara någon begränsande faktor för nedbrytningen - finns det mat så växer de eller förökar sig tills det blir brist på mat. 

Om mängden av nedbrytande organismer skulle vara konstant och de skulle bryta ner en viss mängd vid varje tidssteg, så skulle detta innebära att nedbrytningen skulle vara konstant (dY/dt=kY) och inte proportionellt mot mängden som finns (dY/dt=kYY). Här talar man om nollte ordningens kinetik.

En annan tänkbar beskrivning av förloppet vore att nedbrytningshastigeten är både proportionell mot mängden Y och mot mängden biomassa (B) av nedbrytarna: (dY/dt=kYYB). Detta är ett realistiskt antagande när man beskriver nedbrytningsförloppet i det korta tidsperspektivet (timmar eller dagar). Den mikrobiella biomassan kan vara begränsande när marken tillförs stora mängder organiskt material vid ett tillfälle. Mikroorganismerna måste då föröka sig för att kunna ta hand om all denna ”mat” de får. Detta kan ta några dagar, men eftersom särskilt bakterier förökar sig mycket snabbt genom delning (generationstider kan understiga en timme), finns det, i ett lite längre tidsperspektiv (år - i vårt fall), alltid tillräckligt med organismer som kan ta hand om det materialet som finns tillgängligt. Vårt antagande att det är bara substratet (mängden Y) som är begränsande för nedbrytningen är därför rimligt.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.