galleri.gif (1084 bytes)

Övrig 3-D, Multimedia mm.

ICBM - Modellen som får allt att bryta ihop!
Kolmodell i Java

linkstreck.gif (924 bytes)

Svenska sidor

Den digitala läroboken
Ämnessorterade länkar för utbildning & nyfikna

Den virtuella floran
Ett projekt vid Naturhistoriska riksmuseet med stöd av KK-stiftelsen 

Genvägar
Multimedialäromedel om genteknik, SLU

Rötter
animering, SLU

Utländska sidor

Dennis Kunkel's Microscopy
Science and Photography Through a Microscope

Protein Structure Quiz
Frågetest, Department of Biological Sciences Carnegie Mellon University

Shockwave Animations, Mitosis, Meiosis, mm
California State University, Chico 

Underground Adventure (Kräver QuickTime & Flash)
En resa i ett underjordiskt rotlaboratorium. Mycket bra!
The Field Museum, Chicago

Virtual Courseware for Science Education
Biology- Geology- & Virtual Labs On-Line, California State University

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.