l_handledning.gif (1742 bytes)

Inledning

Projektet Växten & Marken syftar till att få eleverna att förstå och börja diskutera sambandet mellan enskilda processer och tillväxt, nedbrytning mm. Med hjälp av multimedia-, VR- och 3D-teknik skall bl.a. två av de viktigaste processerna i naturen åskådliggöras: fotosyntes och nedbrytning. I projektet blandas riktiga bilder, animeringar och fakta med möjligheter att experimentera och testa antaganden med hjälp av olika enkla simuleringsmodeller.

Målgrupp

V&M kan användas av alla mellan 4-100 år men är främst avsett för grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieelever.

Hur skall jag använda läromedlet?

Först vill jag säga att det finns inget ”rätt” eller enda sätt att använda V&M. Jag vill istället ge några exempel på hur det kan användas.  

  • Du som lärare kan använda V&M i din egen föreläsning. (om du har en projektor kopplad till datorn kan du visa animeringar mm som bakgrund till ditt föredrag)
  • Du ger eleverna en uppgift att lösa där de använder V&M som uppslagsverk och söker inom sajten.  
  • Du ger eleverna en uppgift att lösa där de använder V&M  som uppslagsverk och utnyttjar V&M till att hitta bra länkar på Internet
  • Du låter eleverna läsa och testa sina kunskaper i självtesterna som finns i V&M. 
  • Uppslagsdelarna ger grundinformationen och fungerar som ett uppslagsverk. 
  • 3-D och 2-D animeringar är tänkta att  aktivera elevernas sinnen. 
  • Om du tvekar att skicka ut eleverna på internet så kan de börja med att söka inom sajten, för att sedan när de är mogna följa länkarna ut på Internet. 
  • Dessutom finns ett forum för kommunikation, mellan elever eller mellan lärare. Där kan du tipsa din kollega på en annan skola om bra undervisningsuppgifter, samtidigt som eleverna kan diskutera övningarna eller svaren med varandra. 
  • I frågelådorna som vi länkar till kan du eller eleverna få svar från forskare och experter inom ett antal naturvetenskapliga områden.  

Du som lärare kan också fortbilda dig genom att;

Hoppas du och dina elever kommer att få lika roligt när ni använder V&M som vi har haft när vi gjort läromedlet. 

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.