Nedbrytningens temperaturberoende

I många vetenskapliga studier används det den klassiska Arrheniusfunktionen eller Q10-funktionen för att beskriva nedbrytningens temperaturberoende. Dessa funktioner stämmer för kemiska processer och kan även användas för att beskriva nedbrytningens temperaturberoende över ca. 5 oC. Vid låga temperaturer är det dock snarare organismernas levnadssätt som styr än ren enzymkinetik. Vissa organismgrupper fungerar helt enkelt inte om temperaturen sjunker under ett visst minimum.

Det har visats empiriskt att det är en enkel kvadratisk funktion som väl beskriver nedbrytningens temperaturberoende:

Funktionen har formen r=a(T-b)2

där T är temperaturen och a och b är parametrar.

Uppgift: Bestäm a och b när vi vet att funktionens värde är lika med noll vid en lägsta temperatur där det sker biologisk akitivitet (Tmin) och dess värde är lika med ett vid en referenstemperatur (Tref), dvs. det gäller att

r(Tmin) = 0 ; r(Tref) = 1

Lösning:

r(Tmin) = 0 = a(Tmin- b)2 

b = Tmin

r(Tref) = 1 = a(Tref - Tmin)2

a = (Tref - Tmin)-2

alltså: 

r(T)= (T - Tmin)2/(Tref - Tmin)2 

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.