Anaerob nedbrytning

Vid oflullständigt lufttillträde i marken nedsätts nedbrytningshastigheten och nedbrytningsprocessens slutprodukter ändrar karaktär. Det är andra organismer som sköter nedbrytningen under anaeroba förhållanden än under aeroba (syre närvarande). Även i genomluftad jord finns det anaeroba organismer som kan vara akiva i små fina porer i jordaggregat som praktiskt alltid är vattenfyllda. Förmultingen i frånvaro av syre resulterar i en produkt, i vilken vanligen relativt oförstörda lämningar av förnan blivit konserverade (jämför torv som du köper i trädgårdshandeln med matjord). 

Vid nedbrytning under anaeroba förhållanden bildas det illaluktande gaser och metan.

Under kontrollerade former kan denna process användas för att producera biogas. Till exempel i Uppsala drivs det några av stadtbussarna med biogas som främställs av hushålls- och slakteriavfall.

linkstreck.gif (924 bytes)

Mera om biogas

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.