Beräkning av kapillärkraften

Den kapillära stighöjden (h) kan beräknas med formeln

image19.gif (968 bytes)

där s är vattnets ytspänning, r är porradien, g är gravitationskonstanten och d är vattnets densitet. För vatten  reduceras formeln till

Till exempel i en por med radie 10 m m = 0,001 cm är h=150 cm.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.