Biogeofysik

Inom biogeofysiken är man främst intresserad av hur energiutbytet mellan växter, marken och atmosfären och hydrosfären fungerar.

I naturen är vattenförrådet i marken ett buffertmagasin som fylls på av nederbörd och töms av avdunstning (evapotranspiration = evaoration plus transpiration) och till yt- och grundvatten.

För att inte växternas tillväxt skall reduceras måste vattenhalten befinna sig vid eller något under fältkapacitet. (Övning: vatten och tillväxt)

När man studerar flöden av vatten och värme använder man ofta analogier ur elementär elektrisitetslära (t.ex. Ohms lag).

Flöden av vatten, värme, gaser mm. i en riktning kan man beskriva analogt med Ohms lag.

Exempelvis kan vi betrakta det vertikala flödet av vattenånga i atmosfären (FV) som direkt proportionell mot en ‘potentialskillnad’ mellan två nivåer och omvänt proportionellt mot luftens motstånd (resistans) mot detta flöde:


enhet: dm3 m-2 s-1

eller


enhet: kg m-2 s-1

där
z a=luftens densititet
qi = specifik luftfuktighet på nivå i
rV=luftens motstånd mot transport av ånga

Istället för resistanser kan man använda konduktanser (G) där G=1/r:

Motsvarande kan flödet av vatten i marken beskrivas med Darcy’s lag:

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.