Adsorptivit bundet vatten

En fast kropp, t.ex. en markpartikel som fuktas av vatten, attraherar de närmast ytan befintliga vattenmolekylerna med en adhesionskraft. Detta kallas för adsorptionsvatten. Adsorptionen förstärks också av de utbytbara jonerna på partikelytorna. Dessa joner omges dels av hydratationsvatten, och dels av ett osmotiskt sug av vatten in i denna jonsvärm. Adsorptionsvattnet hålls med stor kraft. Det krävs ett tryck på 10 000-tals atmosfärer (motsvarande en upphettning till ca 105 oC) för att avlägsna detta vatten.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.