Rhizotronen - här studerar man rötter
EMC's rhizotron
Så här ser rhizotronen (från grekiskans rhiza = rot) vid institutionen för ekologi och miljövård, SLU, ut ovan jord. Den vita plåten är taket på en underjordisk gång som har fönster ut mot marken där växterna odlas.

Det finns även s.k. minirhizotroner, som helt enkelt är genomskinliga plaströr in i marken som man kan titta in i. 

Inside the rhizotron
Inuti rhizotronen (under markytan) ser det ut så här. I vanliga fall är de isolerade fönsterluckorna stängda, så att rötterna inte störs av ljus. Luckan öppnas endast en kort stund när man vill observera roten.
Inside the rhizotron
Profildjup 5-90 cm, d v s att luckans överkant ligger 5 cm under jordytan och nedre kanten 90 cm.
photo contraption
Fotokameran fäst i en särskild anordning som förankras i väggen på exakt samma ställe varje gång man tar en bild på rötterna.
Digital Camera
Vår Kodak DCs 420.
Bildens upplösning är 1012x1524 pixlar (obs: användes runt 1998-1999).

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.