Fältexperiment - Nedbrytning av halm, blad eller barr

Utrustning: nylåntyg (ca 1 mm maskvidd), sytråd, nål, spade

Förberedelse i skolan: samla blad, barr, halm eller liknande. Torka i torkskåp eller ugn (ca. 70 oC under ett dygn). Väg in ca. 1 g och sy in materialet i nylongtyg (ca. 1 dm2 stora påsar). Sy 30 av sådana påsar.

I fält/trädgård/skog: Gräv upp en yta (ca. 0.5 X 2 m och 10 cm djup). Lägg förnapåsarna i tre rader á 10 påsar i gropen.

Under ett läsår: Gräv upp 3 påsar åt gången ca. var 3:a vecka. Rensa ifrån jord, torka, väg.

Rita in vikten av förnan i ett diagramm som funktion av tiden.

Diskutera: Vilka faktorer styr nedbrytningshastigheten. Hur kunda man beskriva detta matematiskt?

Lär dig hur du kan kan analysera dina data.

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.