Experiment

Infiltration av vatten i fält:
Ta bort lock och botten på en konservburk. Lägg en brädbit över burken och tryck ner burken till hälften i marken. Fyll på med vatten till burkens övre kant. Efter en halvtimme mäter du hur mycket vattennivån i burken har sjunkit.

Om vattenspegeln har sjunkit med mera än 3 cm är jorden sandig.

Om vattenspegeln har sjunkit med mindre än 0,3 cm är jorden lerig.

Om vattenspegeln har sjunkit mellan 0,3 och 3 cm domineras texturen förmodligen av mo/mjäla.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.