Förna

Består av döda rester av växter och djur av varierande kemisk sammansättning. Den benämns vanligen efter sitt ursprung: skogsförna, gräsförna, rotförna och fallförna (löv, barr, kvistar mm.).

Ett döende blad börjar att bryta ner sig själv (med egna enzymer) och angrips redan på trädet/stammen/strået av nedbrytande organismer. Så snart det fallit till marken sätter förmultningspocessen igång för fullt. Nedbrytarna utvinner därvid engeri och näring för sina livsprocesser. Förnan sönderdelas av insekter och dras ner av daggmaskar - men huvudaktörerna i detritusnäringskedjan är svampar och bakterier.

Rotförna utgör dock ofta den största delen av förnan som tillförs marken.

Hur fort går det att bryta ner ett blad?

Vad händer med förnan i marken?

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.