Förnans kemiska sammansättning

Kolhydrater består av enkla sockerarter, hexoser och pentoser, eller av sammansatta, dvs. föreningar av två eller flera enkla sockermolekyler. Glykos eller druvsocker (C6H12O6) är en vanlig hexos.

Stärkelse och cellulosa består av många glykosgrupper n(C6H10O5). Hemicellulosa är sammansatt av hexoser och pentoser (C5H10O5). Pektinämnen och pentosaner är sammansatta kolhydrater.

Lignin (vedämne) utgör jämte cellulosan en huvudbeståndsdel av förnan. Det är ett högmolekylärt ämne av aromatiskt karaktär.

Proteiner består av aminosyror, som består av kväve- och svavelhaltiga kol-väte-syreföreningar. Proteiner förekommer också förenade med fosforhaltiga syror (nukleinsyror) som nukleoproteider. Vill du veta mer om aminosyror: http://info.bio.cmu.edu/Courses/BiochemMols/AAViewer/AAVFrameset.htm

Lipider omfattar fetter, oljor och vaxer. Fetter och oljor utgör föreningar mellan glycerol (C3H8O3) och organiska syror med många kolatomer (t.ex. stearinsyra (C18H36O2). En dylik glycerid kan var kopplad med fosforsyra. Sådana föreningar är huvudbyggstenar till cellmembraner. Vaxer är uppbyggda av fettsyror och alkoholer.

Hartser och korkämnen är kolrika mer komplicerade föreningar.

Minerlämnen är den aska som finns kvar efter förbränning. Den består främst av salter och oxider av de grundämnen (främst Si, K, P, Ca, Mg, Na, Fe, Mn) som växterna har tagit upp från marken och som avgick som gaser under förbränning.

Exempel på kemisk sammansättning av förnamaterial (% av torrsubstans)

Havrehalm Granförna
Cellulosa 35 14
Hemicellulosa - 22
Pentoser 21 -
Lignin 20 39
Proteiner 5 7
Vaxer 2 -
Aska 5 8

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.