Försurning

Markens surhet beror på balansen mellan tillförseln och bortförseln av protoner och av interna processer i marken.

Marken tillförs protoner genom

  • Surt regn, som innehåller H2CO3, HCl, men framför allt HNO3 och H2SO4.
  • Försurande gödselmedel (t.ex. Ammoniumsulfat)
  • Den naturliga försurningen orsakad av rötternas och markorganismernas andning
  • Växtupptag av baskatjoner verkar också försurande om dessa skördas, eftersom växtnerna tar upp baskatjoner (t.ex. Mg, Ca, K, NH4+) i utbyte mot protoner.

Så länge det finns kalkhaltiga mineral i marken, så buffras försurningen effektivt och pH håller sig i det neutrala området.

Om tillförseln av protner överstiger buffertkapaciteten så försuras marken, dvs. dess pH sjunker.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.