Fritt vatten

Det fria vattnet utfyller helt eller delvis befintliga grövre porer, hålrum eller sprickor och rör sig under sin egen tyngkraft huvudsakligen neråt till grundvattnet.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.